آموزش زبان شیرین مشهدی

آدامس: آدانس

کوچه: میلان

دیوار: دیفال

شانس: شامس

قمری: موسی کوتقی

گنجشک: چغوک

اصغر: اصخر

کلید: کلی

کجا؟؟: کجه؟؟

سنگ: کلوخ

خواجه ربیع: خواج ربه

(اینقدر خوان واژگان عزیزان مشهدی زیاده که فعلا اینارو داشته باشین تا بعد..خخخ)

/ 0 نظر / 25 بازدید